Garancija

Garancija na izdelek:

Vsi produkti imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancijski roki so navedeni na računu.

Informacija o garanciji

Informacija o garanciji (garancija na izdelke) je sicer navedena tudi na spletni strani, vendar PSD d.o.o. zaagotavlja garncijski rok, zaradi možnih napak v spletnih objavah, šele na računu oz se kupec lahko pred nakupom pozanima glede dejanske garancije pri PSD d.o.o. prek spletnega naslova svetila@psd-group.eu. V kolikor informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan.

Certifikati – kakovost izdelk

Izdelki so testirani s standardi v skladu z naslednjo direktivo:
2004/108 / ES (Direktiva EMC) in 2006/95 / ES (Direktiva LVD) in so proizvedeni po standardu kakovosti ISO 9001.


DRUGE PRAVNE IN SPLOŠNE INFORMACIJE

Zagotovitev dostopnosti informacij

PSD d.o.o. zagotavlja dostopnost naslednjih informacij:

• naziv in sedež podjetja ter ID za DDV oz matično številko podjetja,
• kontaktne podatke podjetja,
• jasno opisane cene z DDV oziroma, tudi brez DDV z navedbo o tem,
• veljavnost ponudbe,
• značilnosti blaga oziroma storitev, morebitne popuste, garancije, za kaatere PSD d.o.o. ne jamči 100% ustreznost informacij na spletnih straneh,
• dostopnost blaga v razumnem roku,
• način in rok dostave,
• način odstopa od pogodbe in roke,
• način pritožbe in vračila blaga.

Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe

Fizična oseba, potrošnik, ki blago pridobijo za namene izven svoje pridobitne dejavnosti ima pravico odstopiti od pogodbe v 14 dneh od dneva prevzema blaga. O tem sporoči podjetju na eletkronski naslov svetila@psd-group.eu. V tem primeru kupec mora poravnati strošek posredovanja blaga na njegov naslov in obratno. V kolikor je kupec blago na karšenkoli način že uporabil odstop od pogodbe ni več možen.
Kupec prejeto blago vrne nepoškodovano, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to odgovoren kupec. Glede na to da je embalaža sestavni del artikla jo kupec mora vrniti skupaj z vrnjenim blagom (36. člen Zakona o varstvu potrošnikov) in jo priložiti nepoškodovano.
Vračilo nakupa se kupci izvede z nakazilom na njegov transakcijski račun. Vse pošiljke, ki bi lahko bile poslane na naslov kupca kot vračilo z odkupnino se zavrnejo.

Neprevzemanje (odveza) odgovornosti

Kot je to že navedno zgoraj v splošnih pogojih se PSD d.o.o. trudi vzdrževati ažurne podatke o blagu na zalogi, o cenah, rokih dobave in drugih podatkih, vendar se kljub temu lahko zgodi, da so podatki napačni, kot so npr. rok dobave ali cena, ki naj bi jih PSD d.o.o. hitro spremenil (ob spremembi cen) vendar tega ne uspe oz spregleda kakšno zaostalo napako ali poodatek od prej. V tem primeru PSD d.o.o. obvesti kupca o morebitnih napakah oz spremembah in dovoli kupcu odstop od pogodbe ali zamenjavo blaga. Enako velja tudi za označevanje izdelkov s fotografijami, ki včasih ne morejo zagotoviti lastnosti in sam izgled izdelka.

Odstop od pogodbe je možen tudi v primerih v kolikor bi se ugotovila napaka po 46. člen OZ (očitna napaka ai zmota, kot so npr očitne napake v ceni), ki se po običajih v prometu štejejo za odločilne ter jih PSD d.o.o. v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe.

Pritožbe in spori

PSD d.o.o. se trudi izpolnjevati in vzpostaviti učinkovit sistem reševanaj pritožb, zato bo v roku 7 delovnih dni potrdil, da je prejel pritožbo ter takoj sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

PSD d.o.o. omogoča izvensodno in sodno reševanje sporov, v primeru ko spore ni možno rešiti na miren način. Tako v skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov PSD d.o.o.  priznava Slovensko zavarovalno združenje – GIZ kot izvajalca izvensodnega reševanja sodnih sporov, oziroma sodišče v Ljubljani za vse sodne spore.